is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de goedertierenheden des Heeren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar de mij toegestane tijd spoedt ten einde. Hebben deze cijfers uwe verbazing reeds opgewekt, die ik nu ga noemen, zullen het — naar ik vertrouw — doen in verhoogde mate.

Ik noemde zooeven het cijfer door de Commissie saamgebracht en wel ƒ323060.48

Indien wij daarvan nu aftrekken de onvermijdelijke kosten, die de Commissie had te maken om tot dit enorme cijfer te komen . . ƒ17119.285

En voorts wat wij terugbetaalden aan hen, die dat uit vrije overtuiging of door derden daartoe aangezet begeerden ... 28436.— » 45555.284

dan bedraagt het totale cijfer met den opbrengst ƒ 277505.19s

van den gehouden Bazar ^ ^ 16033.30

ƒ293538.495

Wat komt daarvoor de Diaconie nu ten goede?

De stichting beslaat, naar ik zeide, een oppervlakte van 6000 M- Meter gronds, billijk geschat tegen eene som van

ƒ50— de meter thans waardig ƒ300000.-

Voor de daarstelling werd uitgegeven (in

ronde cijfers) > 500000.—

En er is voor de inrichting van ons Ziekenhuis en de reconstructie van de woning voor onze werkjongens, die het niet minder goed zullen krijgen dan onze meisjes en kinderen, aan geld en grond nog over. . . _. » 100.000 —

ƒ900.000.—

Terwijl het oude huis, dat in ruil zou worden afgestaan voor het nieuwe, nog onaangeroerd bleef.

Zijn er dan wonderen geschied? hoor ik vragen. Ja, dat zijn er; onze God, de God onzer vaderen, de God van Abraham, Izak en Jacob, dat is de levende God, doet wonderen ook nog heden ten dage.