is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de goedertierenheden des Heeren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stcld. Immers in de Ordre» voor dit tweetal lezen we: De Binne Vader ende Binne Moeder zullen bestaan uijt Twee perzoonen, aan malkanderen getrouwt, buijten apparentie van kinderen te zullen procreëren ende zullen verkoozen werden door de gantsche Vergaderinge der Diaconie. *

II.

♦ Geene andere en zullen toegelaten nog verkozen werden tot Binne Vader ofte Binne Moeder, als die in der daat Lidmaten zijn van de ware Gereformeerde Nederduijtsche Gemeente Jesu Cliristi, Godvruchtige Liedens, Stadig, Getrouw ende Voorzichtig.

(14) Volgens de Statistische Mededeelingen, uitgegeven door het Bureau van Statistiek der Gemeente Amsterdam berekende het Weeshuis der Evangelisch Luthersche Diaconie

als verplegingskosten voor de weezen:

in 1897 per hoofd en per jaar ƒ 238.98

in 1905 » » » » » * 404.30

Het Roomsch-Katholieke Jongens Weeshuis:

in 1897 per hoofd en per jaar ƒ 271.41

in 1905 » » »» » » 276.52

De Weezenverpleging der Diaconie van de Gereformeerde Kerk:

in 1898 per hoofd en per jaar ƒ 162.03

in 1905 » » » » » * 246.07

Ned. Israëlitisch Jongens Weeshuis:

in 1897 per hoofd en per jaar ƒ 369.05

in 1905 » » » » » « 445.08

Weeshuis der Ned. Herv. Diaconie per hoofd en per jaar:

in 1897 / 206.39

in 1905 »257.38