is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de goedertierenheden des Heeren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*

INHOUD.

!!

I

O

I

!

Blz.

I. Van de stichting en wat daaraan voorafging 1

II. De inwijding en regeling van den inwen-

digen dienst 7

III. De gedachtenisviering van het 100 en 200

jarig bestaan 13 j

IV. Van de laatste vijftig jaren 21

V. Hoe de stichting er van binnen uitziet . . 69

Aanteekeningen en bijlagen 77