is toegevoegd aan uw favorieten.

Blijvende beelden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/<e i ii in/K' liiKk i ni/ tier firn trvtlrii hrrft timrrrl nmir n'/ihn

hehmhe Vitltfurilr />lonf* ijrlimi

BLIJVENDE BEELDEN

HENRI ALBERS.

\ erliet de I ooneelschool in 1HS4 en debuteerde bij het gezelschap van den ,,Sii/t»i ties I iinc'/es" te Amsterdam, op de Delltsche kermis, in een vaudeville: „I )e Dochter van den Admiraal". Zijn uitmuntend bariton-geluid, maar ook zijn voortreltelijk spel, trokken aanstonds de aandacht. In |SS»>werd hij verbonden aan het Operettegezelschap van J. G. dk Groot in den Parkschouwburg, en debuteerde er in .1 )e Scheepskapitein" (l.e Canard au.\ trois becs , van Kmii.E Jonas. De heer De Groot zon echter op grooter dingen, waarvan een opera opvoering van Golnod's ■ •l'aust" de vrucht was. Ai.hers kreeg zijn eerste groote partij, die van . Mephisto", toebedeeld, en zong en speelde met onbetwist succes. Op l'aust volgden

..Saint-Bris" in . DeHugenoten" en . l.othario" in „Mignon". In die dagen creëerde hij ook den ..Brinio", in de gelijknamige opera van S. van Mii.i.ickn en Fiokk iiei.i.a N'eve", en de titelrol in de om zijnentwille gemonteerde opera van Massk.net: --Don César de Bazan". Weldra werd hij geëngageerd te Antwerpen bij de hransche Opera (1S(H); Havre 18(»2): Bordeaux(1S1),'{); ('ovent Garden, (l.ondon season 1N(4 en IS1*».; tournée door Amerika 18()»> en l.s'iK; Oféra-Comique Parijs IS',1) imi); Mommie te Brussel 1'Xil 1' '< '4, daarna als gast in Duitschland, Oostenrijk, Spanje, enz. Répertoire -ro 11 en: N evers" in ..De I lugenoten", „I lamlet", „Mephisto",,.I )on César de Bazan", Lothario" Mignon , „Escamillo" (Carmen), „Rigoletto", „Charles VI", „Hooge Priester" Samson et Dalila , . Capulet" Romëo et Juliette , Dor |uan", „Merlier" I.'Attaque du Moulin.1, \ alentin" (Faust . „Guillaume Teil", ..Wolfram" Tannhauser), „Albcrich" Rheingold , Wotan" Walküre . de \'ader" l.ouise). September tweede engagement aan de Opé/a ('omique, Parijs. Niet alleen wordt

Alhkrs alom geroemd wegens zijn fraaie en goed geschoolde stem, maar ook om zijn bijzonder beschaafd en indrukwekkend spel, dat hem wereldvermaardheid verschafte.