is toegevoegd aan uw favorieten.

Blijvende beelden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLIJVENDE BEELDEN

Mevrouw tKFMANN (MlENTJK SASBACH).

Debuteerde op /eer jeugdigen leeftijd bil chen" in (Iokihi's lanst". Modern

de Koninkl. Vereeniging „Het Xeder drama: Olga" in S.\kim»c's . I;ed»ra". laudsch looiieeI in De kleine „Vivev" in Sm.wv's Mevrouw

i .oru . nezuci school en vei eerste enyagei Rotterdam, aai

révoli-Schouw

onder directie \ I >K \'( is ('11 l\i laak : werd la ter verbonden aan het ,./.v risc/i loofteer te Am sterdam, en ten slotte J aan hel I Grand l'lie I ut re, direct. < lebroedei's I

A. v. 1 II:k. I

Mevr 1IV i 1 ma.nn, met ' veelzijdige gaven toegerust, beoelende met talent ver sc hillendeg en ri speelde ..Jozel in\'oNi)i:i.'s„Jo in Dothan", ..Ji in SlIAKESl'E Romeo en Juli casthe" in Si ..()edinus". en

i . •(. lara in s ...Mea C'ulpa", n l!i \ I ki.i:i\'s Ook in klucht rette vervulde enigmaal met i'es de hool'd ul, waartoe aar rijke aan leg haar in staat stelde. Want niet enkel tot tooneelspel i n de n engen zin des woords is Mevrouw KKI'\M A \\ S \ Sll A L H beperkt, ook in zingen en dansen munt ij uit. Wat /n n deze ver ig, bleek ten e bij de crealoor haar gele 1 Heel Am naar den De Operette .< >1 vmpische

Antigone"; voorts Portia" Spelen", „(), die I.uite

in De Koopman van Venetië", nants", De Blauwe Muis", en

-.(_ reusa" in Medea", ook irel andere stukken van gelijk genre.