is toegevoegd aan uw favorieten.

Blijvende beelden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÜOHA VAN DtK GAAü.

Verliet de I ooneelschool 1111' ^' en werd verbonden aan „Am s/els Tuoiieelge.zelschitp" ■ dir. I'k'Irs Boi w.mi i si i k en S.I-'rank; jfinjfvan daar over naar liet lironilgeest i'.n seillble", en maakt llian-- deel uit van Rov \aki>s' looneclyv zeischap N.\ . „liet I oonecl Voornaamste rollen: Simon in /aza". van PlF.RRi: Hl-i

* * * » * #

iaruch di Spinoza" in l 'riel \costa", ..Gusti" in „DeHotslachter", Nitouche"in...\llle Nitouche", van IIkrvk, ..Jessica" in l)e Koopman van Venetië". De \ aandrig ' in „Carnaval", van O. E. Harti.khkn, -Nancv" in De Fabrieksbaas" van

mes, Julic" in „Mercadet",

I lo.S'ORI l)K BaI.Z.U .

.EX FRANK LOUIS VAN

.... GASTEREN

\ erliet uc I ooneelschool in Verliet d< / 1'K)7, doch Tooneel- j debuteerde school in 1'KtS I reeds in 1'XXi en werd ver- ^ bij het gezel bonden hij de schap der hrn. K. \ . Het (iKHR. A. van .\ederla kk als l'aul Tooneel", waa

Gerstel" in ■ I )okter K1 ai verbonden bij de KA ■ -He Tooneel"A (>< irnaamste r< il ville" in „Margaretha 'ia renzo" in ..De Koopman vai „Max" in I laar I huis , V in Berxsteixs „De Klauw' Rietheuvel" in „Janus I „Harry Marsland" in Bibliothecaris", „Wille Brons" in ,,Ultimo".

r als Ludovico in )tnello . dgensden „Radjah" in „Wol •s", trad op in ..Trilby", . De waar men zich verveelt", e", „( 'lijsbreght van Aemstel". ia Stuart", vervulde in ,-T .ielde ikt" de rol van ..Krnest \ er •t", en die van „Dreyer" in het bekende drama )vervvin-

naars" van Emii. I abre. ^ # * * * * *

CHARLES GILHUYS

Verliet de school in 1'Mi.W bij de oprichting van hel../ lemsch Tooneel" geeng; door Louis Boiwmekster teerdebijde openingsvoorsl de roljv. den kooraan voerde: Oedipus". Speelde in dat ( non den .Dauphin ' in „Lo

Haemon" in -Antigone". Sinds I1**) geëngageerd bij Xed. Too)ieeh'er.;ir;id hij op ..Barend" in Hkyermaxs' 1111<>p van Zegen", als een u in vax Rikmsdijk's ...Mea , als „Prins Ossip" in ..De lucht" van dien schrijver en iang"in ..I!<>ven Menschelijke n HjiiRXST'ERXI-: Björxsox.

nog den- Dauphin ' in .1,odewijk XI". en