is toegevoegd aan uw favorieten.

Blijvende beelden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REINOUD VAN

DER HILST.

Verliet de Tooneelschool in 1882 en werd geëngageerd bij de Koninklijke \ ereeniging -liet \ t'di'rlaudsyh 7'oniieel", waar hij sindsdien verbonden bleef, ldt zijn beste rollen behooren: „De Koning" in . Vasantasena", „Pistol" in „Kean", „De eerste Tooneel speler" in Hamlet", „Wolf" in ..Starkadd", „De Herder" in Sophocles'., Koning „Oedipus", „Biondello" in „De Getemde Feeks", „Lorenzo" in „De Koopman van Venetië", „Sebastiaan" in „Drie Ko ningen-avond" van Siiakespeake, „Krelis" in ..De Bruiloft van Kloris en Roosje", „Rev van hdelingen" en .AYillebord" in Vondels „Gijsbreght van Aemstel".

SOPHIE HERMSE.

Verliet de Tooneelschool in ÏW) en is verbonden aan de Koninklijke Vereeniging „Het Nederlandse h Tooneel"

ARIE VAN DEN

HEUVEL

Verliet de school in 1S81 en werd aanvankelijk verbonden aan de Rotterdamsche afdeeling der K.V. „Het Nedetlanasch Tooneel". Vervolgens was hij tal van jaren, onder verschillende directies, lid van het gezel schap vanden...'Salon des I 'ariété.s'. I .ater maakte hij deel uit van het ensemble dat onder dir. van De Vos en Koklaar den TivoliSchouwburg te Rotterdam bespeelde. Ten slotte werd hij tot hoofdregisseur benoemd aan den Vlaamschen Schouwburg te Antwerpen, waar hij thans nog als zoodanig werkzaam is. Rollen in alle genres werden door Van den Heuvel gespeeld; bij voorkeur evenwel vertolkt hij karakterrollen-

Mevr. ALEX FAASSEN.

(ALBERTINE HEYBLOM.)

Verliet de Tooneelschool in 1881 en trad bijna uitsluitend te Rotterdam op, den laatsten tijd bij het gezelschap dir. P. D. van Eysden. Voornaamste rollen : „Vrouw Portin" in „1'Apprenti', „De Roode" in Tolstoï's „Opstanding", „Vrouw Slummer" in „Aleid" van Multatuli.

k