is toegevoegd aan uw favorieten.

Blijvende beelden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLIJVENDE BEELDEN

CAROLINE VAN DOMMELEN.

Verliet de I ooneelschool in 1SHJ, Kerste engagement: bij de Koninklijke \ er eeniging Het Nedertandsch Tooneel", van IWT> tut 1K0(>; tweede engagement eveneens bij deze Vereeniging, van 1'Kll tut 1(N)'J. | )erde enffau'enient: wintelseizoen 1(KJ() bij het kotterdamsch gezelschap onder directie van I Ienri Bro.nix.ekst Vierde engagement: 1'K»7 bij Frits van Dommelen en Van Olleeen in liet Paleis voor \olksvlijt; vijlde: 1(X)S bij de directie \ an Kier (Grand Théi\treJ\ zesde: I1*)'» bij de XaamloozeX ennootschap„/Y£^ ZooueeV\ Zij debuteerde als I 'escade" in ...Matthias Sandorli " en creëerde een rol van eenige beteekenis in het blijspel „Jaloersch" van Alexaxdre Bisson; speelde voorts de boerenmeid in Fevdeai's ,.C'hampignol tegen wil en dank' , „l anlan" in „De twee Straatjongens' van I 'iekre I)ecoi"ri'eli.e, ..Blanchette" in Briei x' stuk van dien naam, ...Manuela" in „Zoraya" (Ka Sorcière van Victorien Sardoi', Manna" in „Voerman Henschel", van Gerhardi Haittma.n.n, ...Marianne" in „Schakels" van Herman I IkvermansJt., .Sherk'N Rossmore" in De Leeuw en de Muis", ..Gervaise" in „De Kroeg" IAssom moir , Mevrouw Warren', later ook „Vivey" in „Mevrouw Warren's Beroep" van Bernard Siiaw, Marie" in Mea Culpa" van Van Riemsdijk, „Grace Rithersl'ord" in „Samson" van

Bernstein, „Kika" in ..Silvia Silombra van Van Riemsdijk. Caroline van Dommelen begon met te zijn een gracieuse verschijning, die, met elegantie zich bewegend, in haar spel blijk gal, van de lessen aan de Tooneelschool te hebben geprofiteerd. In later tijd groeide haar talent tot grooter scheppingsvermogen: haar voordracht won aan diepte, haai spel ,i,in frischheid en kracht, zoodat zij zich thans slechts rollen van betec kenis ziet opdragen.