is toegevoegd aan uw favorieten.

Blijvende beelden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

christine staas

Verliet ii'- I "onoi'lsi'hool 111 'S'M <'n werd verbonden aan het jfezelsihap van den Ti;•»<//•Schonn'httrg te Rotterdam. ««nd< i dirt i ti( van 1'kiis Boiwmii-iik ■ n Joii Ml i.lUK. Speelde daar 111. .Jozel in Voniiki. > „|ozet in Dothan", „Ouiteria'' in I \ m , i \ l>l |k s ,,l )on'.'uichiitlr „Roxane in „l'vrano d< Beryerar' en .. I rudi' in St. lansvuui \ 1 s lid win In t fftiar/en/sch

r 1

h k teune

\ erliet de i ooneelschool in is1',», en was achtereenvolgens verbonden aan de gezelschappen van den .Stiton i/t's I di'ie/cs, <!e Ai tit rtandscJie Tnoneeh•<■reentgitig. d< directie Charles r>k la Mar te 's-Hajr< i n Stoel en Spree Sinds W> bij de A l' //>'/ -Vei/erl Zoowel yeenjiayeerd Voornaamste rollen : „Vosmeer de Spie" in Vondels iijsbreyht \an Aemste! ,..< )livi«-t le Daim" in ..Als ik Koning «a- ..De Herder" in „Oedipu*", „Floupin" in „Onze (ioede Buitenlui". „Von Bucnen" in ..Hol^ gunst", „Notaris Pampel" in „Ysbrand" en Hans Böhlke" in ..liet Huisorakel

/ooiieelge'.et<elnip. dir» »t< ur I <>i l><>t w mki->ihr. o.a. „Tsmene' in „Antijfone".

Nerissa" ui „De Ivlopinan van \ enetii „Marie Mulder' in „Mc a t'ulpa" Bij een tournee door NederlAYi st Indi> :„Reji-ina" in Ihsia» „Si'oki \ Sinds 1(>0s bij d< \ \ //,■/ Zooiieel: 'M speelde daarna. d( rol van „Yivev" in „Mevr. Warrens Bedrijf'

JEAN STAPELVELD

Verliet de I "ooneelscliool in 1'Kf» en is verbonden aan het Jfo//ertlilinscli /ooneei geselschap, dir. I'. D. v\x Ky«i>k.\.

É