is toegevoegd aan uw favorieten.

Blijvende beelden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLIJVENDE BEELDEN

Mevr. WENSMA=KLAASEN (Anna Klaasen).

Verliet Je school in 1898 en ulerJ verbonden aan Je l\ V Hel Nederlandsch Tooneel voor kleine rollen en figureeren, Joch klom snel op. Eerste rol van beteekenis: ..Emma" in „Dokter Klaas". VervulJe belangrijke rollen in „Lodewijk XI", ,,StarkadJ", ..Romanesk", ,,Richard III". ,,Schipbreuk". ..Driekoningenavond", creëerJe Je ..Roxane" in „Qrano Je Bergerac ; traJ op als ,, Trilby", verder o.a. in „De Schoolrijdster' , ,,De graaf Je Charolais", en creëerde de titelrol in het historisch Jrama ,,Duifje