is toegevoegd aan uw favorieten.

Blijvende beelden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLIJVENDE BEELDEN

GEORGE C. VERENET.

Verliet de Poone, lschoi.1 m ISSN, en werd n:i een eenjarig

engagement bij de directie \ \N

Likh, verblinden aan de k. \ Het Xederliuntech / ootiee! Voornaamst» rollt n: V\ i< in „Een Man van de \\er<'ld . „Paul fierste!" in Doctor

I

gendiiks „Don Ouichotte Sin gleton" in . ChatnpignolA a lel" in „De Schoonzoon van Meneer l'oirier," Waldeinar Schol/" in Moe/enivrienden . ..Traniii" in I )e («etemde l'Ceks", l.uduvic l5runoi- in i

'|)e Runde Poga", Notaris Schreuder" in I )e f andidatuur van Hommel van J. ut Kon.

o □

□ □ □ □

□ □ □

WILLEM VAN DER VEER.

Verliet de I ooi 11 hiii en werd verbonden aan het gezelschap van liet <•1(1)1(1 Thé?!tic, directief .ebr. A. v \x l.ii k, aanvankelijk voor kleine

ni-~: „I lei niann Korner in I )e dochters van Hasemann;" ver

K

en Julia Dirk in . .Schakels; en Student in M« a Cull.'i , D< I leraut Meda San

tos," 111 I riel Acosta". De ( leest'' in Hamlet", „Rechter

Muis". Smd 1'HS b looneel; i reenigii/g1 n speelde daar .Ricaudet

In

'|5oven Menschelijke kracht"

JULIA UUE,

! if ii.'

in het stuk van dien naam l)l x u ',,A ' \i De Kneep".

I'aris" in de revue .Maandaghouders van Kkmum.. ...M.uiann