is toegevoegd aan uw favorieten.

De medico-mechanische Zander-instituten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

Dit boekje heeft ten doel de onjuiste roorstelliwjen weg te nemen, die in dm laatste» tijd omtrent de /ander-Instituten in omloop zijn gebroeid.

Gaat men 11a, hoe lang het duurt, eer zaken, die overal worden aangetroffen en welker nut elkeen in 'toog springt, b. v. de spoortrein en de naaimachine werkelijk algemeen worden gewaardeerd, dan is 't geen wonder, dat de ZANDER-Instituten, die slechts op enkele plaatsen bestaan en grootendeels door zwakken en zieken worden benut, door zoo weinigen worden gekend.

Daarbij komt, dat ze nog slechts kort in ons land bestaan en de zieken over 't algemeen voorzichtiger zijn geworden in de keuze

der geneesmiddelen.

Vroeger wendde men zich uitsluitend tot de middelen deiapotheek, thans vraagt men steeds meer genezing van de natuur zelf. De doktoren roepen t water en de lucht ter hulp, schrijven beweging voor, regelen het dieet, enz.

Tal van inrichtingen zijn verrezen, waar de een of andere natuur-geneeswijze in practijk gebracht wordt.

In de volgende bladzijden kan men lezen, dat de ZAxnEii-liistituten niet met vreemde heilfactoren werken, doch de krachten der natuur opwekken en regelen, die in zich de uiting zijn van t leven zelf.

En dan oordeele 't gezond verstand van den Lezer.

Wie nader kennis wil maken met de geneeswijze der ZaxdeiiInstituten, ga een Instituut bezichtigen, waarvoor op aanvrage bij de directie steeds gelegenheid wordt gegeven.