is toegevoegd aan uw favorieten.

De medico-mechanische Zander-instituten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i». v. listrtk 1<<|•]>• 'ii vermindert, als men vibreert tussohen do schouderbladen. vermoeidheid verdwijnt I>ij vil>rati«- der boenen; slijm makt lus bij vibratie van <lr horst of de keel, enz. (zi«■ nfli. op den omsla','.I

Zoo /al i r ook nimmer oen masseur geboren worden, <1 i< /.oo regelmatig• veerkrachtig en aanhoudend het kIoj«j>e11 (tapotomeiit) toenassen kan, als dit hij de Z.\M>i:i;-toostellcn geschiedt.

\\'ij zien dus. dat ook in dit opzicht de behandeling in d. Zam>ki;-Instituteii 't meest volkuinen kan plaats hehhon.

Ken goheele reeks vall toestellen 11. 1. vijftien bestaan er dali nog. ilie uitsluitend gebruikt worden bij de behandeling der zou veelvuldig voorkomende ruggograatsverkrominingen. Hierop komen wij straks nader terug.

l it liet voorgaande blijkt, over welk een schat van hulpmiddelen de Z.\M>i:i!-methode beschikt. En het is nu eenmaal een uitgemaakte /.aak. dat men voor elk bedrijf, elk vak de beste hulpmiddelen moet hebben om het volkomen naar eisch te kunnen uitoefenen.

Wat zou een chirurg kunnen zonder instrumenten?

Waarom zouden ziekenhuizen gewenschter verblijf opleveren vuur den zieke dan zijn eigen kamer, wanneer niet de geheide inrichting, de verpleging en de middelen, waarvan de geneesheer zich bedienen moet, daar meer volkomen waren?

IV.

Voordeelen der mechanische behandeling.

Hierboven is op de werking der ZAXDEK-machines en hun aantal gewezen.

De groote schat van hulpmiddelen, waarover de ZANDEK-Instituten beschikken, biedt den patiënt reeds den waarborg, dat de behandeling doeltreffend moet zijn.

Do Zweedsclie heilgymnastiek beschikt hoofdzakelijk over de hand van den gymnast.

Ontegenzeggelijk kan met de handen zeer veel gedaan worden. Dat gebeurt ook in de ZAxnKii-Instituten. Doch de hand alleen is niet vo hl OO nde.