is toegevoegd aan uw favorieten.

De medico-mechanische Zander-instituten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ll<'t is n.1. i >ii feit. ilat <-<'ii spier inci i' kracht uitoefenen kan )>ij 't In'uiii (l,in bij 'l eind harer samentrekking. 111 ovoreonstemniiiii: Jiierniee zijn de Z\Nin:ii-iipparaten golmuwd: de weerstand is op elk punt der samentrekking evenredig met de kracht der spier.

Hoe geheel anders is dit bij de verschillende apparaten, die tegenwoordig in den handel worden gebracht en zelfs door sommige medici worden aanbevolen. Wij bedoelen Wnim.v's Health exerciser. .Miiskelstiil kers, Sanitas e.a. I!ij deze toestellen wordt de

weerstand Is grooter, naarmate de spier zich samentrekt. Hoe

minder ze dus kan, boe meer ze moet verrichten. (Sevolg is een spoedige vermoeidheid, welke vaak lang aanhoudt bij zwakken en herstellenden, die dan ook de heillooze gevolgen van zoon bewegingskuur maar al te ras ontwaren.

Kr />' rolgc)/* th wnsf hrvoi'i/dr. (/rsi'ttt/i/ifjill .Hlerht

i'i'h ïftllrdit/r rrrzitiiii lii/i/ run njijHtroti n roor <!< hfirtroHixclir ontuikkcliiiii run 't ii'-hii li' sjnri'sh / ■- /, i n il il in tHr run IV. Xinnlrr.

Deze verzameling vormt een naar streng wetenschappelijke beginselen opgebouwd systeem, dat liet volmaakte nadert en waarin al de bovengenoemde fouten zorgvuldig verineden zijn. De bewegingsrichting is bepaald . de omvang kan nauwkeurig geregeld worden, terwijl de constructie van liet toestel oorzaak is, dat men zich aan 't begin en aan 't eind van do beweging niet meer of minder behoeft in te spannen dan in 't midden, dat de inspanning gelijkmatig is en de vermoeienis dientengevolge veel minder.

4 >111 dit ook bij de manueels methode te bereiken moet de lieilgynuiast zijn weerstand inrichten naar de inspanning van den patiënt of om dat physiologisch uit te drukken : die weerstand moet zóó varieeren, dat liet aantal zenuwprikkels, 't welk de patiënt zijn spieren toezendt, op elk punt van de beweging gelijk blijft. Hoe zou dat zóó juist kunnen geschieden als bij machines, waarin dat vooraf is geregeld'?

I)e schrijver van „van Dag tot Dag"' in t Handelsblad, die een Z.\xni:ii-kuur deed, zegt daarvan 't volgende:

„Neen. er gebeurt een wonder! Wanneer men een uur lang die gymnastiek actief en passief heeft meegemaakt, dan gevoelt men zich uitgerust, opgelucht, opgevroolijkt. Nu zou ik een flinke wandeling willen gaan maken, denkt men bij 't verlaten van het ZAxr>i-:i:-Instituut. 31 aar, dat kan niet. men moet naar het kantoor oiii uren lang stil te zitten en te schrijven en te bewijzen, dat wij