is toegevoegd aan uw favorieten.

De medico-mechanische Zander-instituten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der beste schrijvers (iji geneeskundig gebied. die van honge waardoering iler ZASliKli-tlierapie getuigen.

Eén aanhaling alloeu vinde liier plaats van /.oer onverdacht» zijde, 11.1. van den reeds boveiigonoemden l)r. Widk (Vorwort uil genoemd hoek).

„L)r. O. Za.ndkr hegann ini Jnlir» 1857 die medico-mechanisclie (ivmnastik auszubilden. Durcli vorzüglicho Arbeiten vmi Zandkk selbst nnd nielireren seiner ScliOler ist die mechanische Methode in ilnvr wissenschaftlichon Ausbildting weitor gokoinnioii als die mannelle . .

Op elk gebied zoekt de rustoloozo geest des nienselien naar steeds beter middelen om zijn doel te bereiken. Hij stelt zich niet tevreden met liet halve, liet gebrekkige, bij wil 't volkomene. Zoo ook op dit gebied. En zij, die 't betere' verwerpen en 't mindere aanprijzen, doen dit óf uit onwetendheid óf om 't publiek uit eigen belang te misleiden.

V.

Een zeer belangrijke zaak.

De misvorming, die vooral tegenwoordig onder de schoolgaande jeugd zoo vreeselijk veel voorkomt en waaraan lang niet genoeg aandacht wordt gewijd is de verkromming van 'Ie ruggegraat.

't Is nog niet lang geleden, dat er geneesheeren waren, die den angst der moeders in slaap susten met: „Och , dat zal wel vergroeien".

Helaas! 't vergroeit ook, maar altijd —• onthoudt dit — altijd in de ongewenschte richting. Ts eenmaal een begin van verkromming ontstaan, dan wordt dit gebrek en wat er mee gepaard gaat aan scheefheid van schouders. heupen, bekken en borst voortdurend erger.

Immers, die verkromming vindt haar oorzaak veelal in zwakte en kunnen de zwakke rugspiertjes de wervelkolom niet meer in de rechte lijn houden, dan zakt die kolom steeds meer uit het lood, evenals een bouwvallige muur, die men stutten moet met beeren. Wel, dacht men vroeger: zoo'n muur blijft rechtop staan door een schoor, we steunen nu de wervelkolom ook. En men trok een zwak kindje een stijf, zwaar harnas aan. 't Kind werd