is toegevoegd aan uw favorieten.

De medico-mechanische Zander-instituten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inderdaad gesteund: niet moer hield In t zich recht op met zijn spieren maar t steunde op 't corset. En de op 11011-activitcit gestelde zwakke spieren, verzwakten steeds meer en in 't corset zakte dat lichaampje langzaam maar zeker ineen. Longen en hart konden in zijn lienauwd horstkasje zich niet ontplooien, en 't kind werd een zwak, teer schepsel, niet in staat weerstand te bieden aan allerlei ziekmakende invloeden, gedoemd tot een kwijnend, vroej* afgebroken leven.

Vooral bij meisjes komt dit euvel schrikbarend dikwijls voor. Er zijn vijf keer zooveel meisjes als jongens, die krom zijn.

En nu is er in de gezondheidsleer van 't meisje geen gewichtiger kwestie dan deze: ruggegraatsverkrommingen te voorkomen ofte genezen. Deze kwestie beslist over gezondheid, schoonheid en toekomst!

Als dit zoo is. denkt de Moeder, die dit leest — en zo moet erkennen, dat liet zoo is — dan zal ik er voor zorgen, dat bij mijn kinderen dat gebrek in 't begin wordt gestuit. Waarde mevrouw! I kan dat niet.

Wanneer dat de Moeder wél kon, dan zou 't niet zoo vaak gebeuren, dat „dikke heupen" en „scheeve schouders" werden ontdekt door de naaister. E11 de moeders van die kinderen bekijken ze toch ook wel eens.

Alleen het geoefend oog van hem, die dagelijks vele gevallen van verkromming ziet, kan een beginnende afuijkiny ontdekken, kan de talrijke verschijnselen waarnemen, die er op wijzen, dat de ontwikkeling niet normaal meer verloopt.

Kn al weer alleen in de ZANDF.H-lnstituten zijn de nauw keurigste controleapparaten voorhanden, die èn bij die waarneming behulpzaam kunnen zijn én het beeld kunnen vastleggen, opdat latere vergelijking loeren kan , hoeveel vooruitgang gekomen is.

Ook hier is weer de onvoldoendheid van onze natuurlijke werktuigen aangevuld door de vindingrijkheid van den geest. Men kan immers afgaande alleen op zijn geheugen, niet constateeren, dat en hoeveel een verkromming verbeterd is, want geen menschelijk geheugen is in staat een complex van vorm en lijn eenigen tijd vast te houden.

De beelden, die in de ZANDER-Instituten van den loop der verkromming genomen worden, stellen de Moeder ook gerust, wie 't gebrek van haar kind dagelijks meer in 'toog springt, nu eenmaal