is toegevoegd aan uw favorieten.

De medico-mechanische Zander-instituten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat 11ij behandeld wordt in een inrichting onder voortdurende controle of waar deze ontbreekt?

Dat luj behandeld wordt in een inrichting, voldoende aan d< eisehen der hygiëne niet betrekking; tot ruimte, ventilatie, verlichting en/, ot in eeue, waar niet deze veelal geen rekening kan worden gehouden V

Dit, gevoegd bij al 't voorgaande, ook wat betreft de kosten der behandeling, is voldoende 0111 t groote belang duidelijk te maken, dat de patiënt bij de behandeling in een /\mh i;-Instituut heefi.

En wat i.< iU wensch van den medicus, die 't heil van den patiënt in de eerste plaats in t oog vat en daarvoor idle andere overwegingen op zij zet ?

Dat hem ten dienste staat een volkomen inrichting, geschoolde hulp, volkomen vrijheid van handelen of .... niets van dit allesV

Wij weten, er zijn medici, die hun patiënten, en zeer terecht, onder eigen controle willen houden en ze niet willen afstaan aan een ZAMn:i!-Instituut.

Daarom merken wij op:

I". Dat hun patiënten hun patienten blijven, daar geen ZanderInstituut streeft naar eigen patienten, naar eigen praktijk.

De Zander-Instituten zijn slechts hulpmiddelen, waarvan ae medici in t belang hunner patienten gebruik kunnen maken, om een therapie toe te passen, die ze niet te liuis kunnen aanwenden en waarvoor t geneesmiddel niet in de apotheek te krijgen is. Evenmin als de medici hun patienten „afstaan" aan apotheken, staan zij hen af aan Zander Instituten.

2". Dat elk arts de vrijheid heeft in de Zander-Instituten zelf de behandeling te controleeren. Daarvoor staan de Instituten steeds voor hem open.

Mocht de arts een heilgymnastische ot massagebehandeling aan. huis van den patiënt noodig achten, dan staat het deskundig personeel van 't Instituut hem steeds ten dienste.