Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar dat is de lijdelijkheid tot het uiterste gedreven, zegt ge? Nu ja, het zij zoo; ik kan niet anders.

20 Maart 1885.

Waarde Vriend !

Onder de nieuwste nieuwigheden die het aanzienlijke publiek in de laatste dagen bezig hielden, behoort het gedachtenlezen. Mr. Stuart Cumberland, de anti-spiritist, heeft met deze kunst een gedeelte van het Nederlandsche nienschdom verbaasd. Ministers, Staatslieden, aanzienlijken van onderscheiden stand en rang, en velen, die een drie gulden konden missen, zijn er getuigen van geweest hoe deze Cumberland geblinddoekt een speld vindt, door een der aanwezigen ergens ingestoken, het nummer van een bankbiljet noemt dat een ander in zijn binnenzak heeft, den naam noemt van een overledene aan wien iemand op dat oogenblik denkt en zich zeiven uit een toegebonden zak werkt zonder den knoop los te maken. En dat alles om te bewijzen dat de verrichtingen en verschijnselen door de spiritisten aan de tegenwoordigheid en werkingen van geesten toegeschreven, met geesten niets te maken hebben. Niet de geest, maar de materie, de stof, is oorzaak van verschijnselen die door velen geestelijk genoemd worden. Gedachtenlezen is eene stoffelijke kracht en het spiritisme is niets dan boerenbedrog, daar komt het evangelie naar Cumberland op neer.

Ik kan begrijpen dat vooral Staatslieden met het vermogen van gedachtenlezen hoogelijk ingenomen zijn, en bovenal met de kunst om zich uit een dichtgeknoopten zak te werken zender den knoop los te maken. Verbeeld u dat Mr. Heemskerk Az. weet wat Mr. Wintgens op een gegeven oogenblik denkt, en zeggen kan welke cijfers Mr. de Savornin Lohman in het hoofd heeft eer hij de bezuinigings-amendementen voorstelt. Maar bovenal het geval met den zak is, dunkt me, voor een premier oin van te watertanden !

Waar komt een mensch al niet toe als hij geen sterkte heeft in God, en het licht, dat de H. Schrift schenkt, versmaadt! Eu

Sluiten