is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staan. as er onder al het hout, hooi en stoppelen een korreltje genadegoud aanwezig? Gelukkig kunnen en behoeven wij deze vraag niet te beantwoorden. Uit de eeuwige verblijfplaats kan de machtige godgeleerde niet tot ons wederkeeren om nadere opheldering omtrent de waarde van zijn stelsel te geven. Maar boven al mogen we dit gelukkig noemen, dat onze behoudenis niet in eenig stelsel is gelegen, maar in de gerechtigheid van Hem, Wiens naam is Zaligmaker, en die dat ontzagwekkend dualisme heeft uitgesproken : die het goede gedaan hebben, zullen opstaan tot de opstanding des levens en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis.

Hem meer te kennen in de kracht Zijner opstanding, Zijnen dood gelijkvormig wordende, worde meer en meer onze hoogste wetenschap !

22 Mei 1885.

Waarde Vriend !

Eer we in ons kerkelijk leven Amerikaansch zijn geworden, zal het nog wel eens gewinterd en gezomerd hebben. Maar overigens zitten we reeds vol Amerikanisme. Ik weet niet hoeveel Amerikaansche winkels er alleen in Amsterdam zijn. Er wordt veel Amerikaansch spek gegeten en ons brood wordt van Amerikaansch koorn gebakken. Wie geen Amerikaansch horloge op zak heeft is niet op de hoogte van zijn tijd, en zonder Amerikaansch beslag onder de schoenzolen is men een achterblijver. Van de Schelde tot de Dollard zit Nederland vol Amerikaansche sporen. Deze hebben de eigenaardigheid van veel harder achteruit dan vooruit te kunnen loopen, en een menigte menschen te brengen, waar zij niet wezen willen, en ze te laten staan op een dood punt in de wildernis.

En wat de geestelijke dingen aangaat, Amerikaansche opwekkingen zijn ons niet geheel vreemd. Amerikaansche geheelonthouding vindt zelfs in Christelijke Gereformeerde kringen bijval. Wij zingen vertaalde Amerikaansche opwekkings-zangen en onze predikanten moeten er Amerikaansch en democratisch uitzien, om het vertrouwen der inenschen te behouden.