is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slotte voor den naam : Christelijke Gereformeerde kerk in Nederland.

Deze naam is toen van weerskanten met alle stemmen aangenomen.

16 December 1887.

Waarde Vriend !

Otschoon we reeds in het tweede gedeelte van de maand December leven, hebben we nog weinig behoefte gehad aan een winterjas. Dit is eene groote teleurstelling voor menschen die zich juist een nieuwe hadden aangeschaft, en een voorrecht voor vele arme lieden die geen raad weten om hunne bibberende leden te dekken.

Ik hoorde eens een geleerd man de bewering uitspreken, dat op deze wereld de dingen niet logisch toegaan, en ik hoorde het met groot genoegen en hartelijke instemming. Maar op hetzelfde oogenblik kwam de ondeugende gedachte in mij op : als gij dat zeidet, zouden de menschen zeggen : men kan wel hooren dat hij geen logica geleerd heeft !

Als het op 21 Maart altijd liefelijk lenteweder was en op 21 December altijd vroor dat het knapte en de witte lijkwa over het aardrijk gespreid lag, zou dat erg mooi zijn voor de almanakschrijvers en weerkundige tijdrekenaars. Doch het is somtijds of de Hecre God duidelijk toonen wil, dat Hij zich aan de menschelijke redeneering niet stoort, maar zijn welbehagen doet. God wil door de menschen niet nagerekend worden, en Hij laat ieder ding geschieden in zijnen tijd.

De dienstbode van iemand die aan het weerkundig observatorium werkzaam is, zegt aan hare geburinnen : //mijn meneer zit alle dagen aan het weêr te werken." En zij meent het zoo kwaad niet, al drukt zij zich ook minder juist uit. Hoe dikwijls toch gebeurt het dat zelfs door en door knappe lui, geleerde koppen, op dezelfde wijze redeneeren en zich uitlaten of de menschen aan het weer zitten te werken, en zelfs in de zedelijke wereld het maar voor 't zeggen hebben.

En toch heeft, wel beschouwd, de machtigste mensch nog