is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan de nagedachtenis zijns vaders,

NICOLAAS, MATTHEÜS, FERINGA,

wijdt, na eenige andersoortige uitgaven, met liefdevol en eerbiedig herdenken de Theologiae Doctorandus, wiens door dien vader begeerde promotie door de vele eischen van het Kerkelijk leven der afgeloopen jaren is vertraagd, deze eerste vrucht van de hervatting zijner studiën op dit terrein.

November 1900. J* H. FERINGA.