is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onafhankelijk zijn ook de lieden rondom en in Hebron ten deze. Maar eveneens blijkbaar sterk verwant. Weêr ontmoet hij hier de leelijke Mongolengedaante der Hetliiten met liun hooge spitse mutsen, met een juweel op de spits, of dicht om het hoofd sluitende kappen, soms met banden er over vol sieraden; hun zeer korte onderkleeding en langen, aan één zijde openhangenden mantel, en vooral hun in dit warmere Zuiderland eigenlijk ongerijmde wanten en van voren opgebogen, soms rood gekleurde halve sneeuwschoenen, met banden om hiel en wreef bevestigd. Hun in drie staarten gevlochten haren, voorzoover zij niet het hoofd hebben kaalgeschoren op de kruin na, en vandaar het hoofdhaar in één lange vlecht op den rug laten afhangen, zijn hem evenmin vreemd als hun vooruitspringende kin en achterwaarts wijkend voorhoofd, hun schuine oogen en gele kleur. En hun taal baart hem geen moeite, want zij zijn grootendeels Babylonisch of Arameesch gevormd en kunnen dus zeer licht met hem verkeeren.

Vreemder zijn hem de donkerbruine oudere bewoners des lands, wier taal echter met de zijne vrij veel overeenkomst heeft. En oude bekenden zijn hem de blanke, alleen wat door den zonnegloed donkerder gebrande, Amoriten met hun blonde of rosse haren, hun blauwe oogen en hun groote en welgevormde gestalte. Al spoedig heeft hij met drie hunner stamhoofden een verbond gesloten, namelijk met Aner en Eskol en Mamre.

Lieden, die minder ervaren zijn dan Gij, mijn medereiziger, in deze tijden en landen, zouden zich deze reistochten van Abram wellicht voorstellen als een gaan op hem geheel vreemde paden door geheel woeste streken. Grelijk gij weet is daaraan zelfs niet te denken. I)e wegen