is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn bekend en bevolkt. Groote, welbewaakte steden, liefelijke en ordelijke dorpen, schilderachtige gehuchten tusschen welig groen en overvloed van welverzorgde, welbewaakte en welontwikkelde vruchtbaarheid maken een reis door dit land tot een heerlijk genot; en een wonen daarin, voorzoover de ruimte in een zoo betrekkelijk dichtbevolkt land voor een rijken herdersvorst niet bezwarend2) is, waarlijk een groot voorrecht.

In oorlogstijd geldt dit natuurlijk niet. Dan worden hier de schoonheden te niet gemaakt en „ houden de wegen op" 3). Maar is er één land waar dit niet het geval is, waar niet vernieling, verderving, slavernij, mishandeling en moord het gevolg zijn van de oorlogen dezer tijden?

"Wie kan anders dan met ontzetting terugdenken aan de ontelbare rampen van den door Abram in deze streken bijgewoonden. en een oogenblik medegevoerden Elamitischen oorlog ?

Maar in vredestijd is hier alles even liefelijk. De Plieresiten, landbewoners, de fellahin van deze dagen bewonen hun dorpen, bouwen de terrassen tegen de berghellingen en bebouwen die met heerlijk loon voor matige inspanning in verrassende en verrukkende vruchtbaarheid. De reusachtige landskinderen, al dragen zij als Emiten ook den naam „ verschrikkelijkenversterken zich in hun reusachtige vestingen door Amoritisehen en Hethitischen kunstzin gesterkt en verzacht, en versmelten onder hen zoo vreedzaam, dat „kinderen van Enak" of „zonen van Rapha" meer voor soortnaam dan voor volksnaam wordt gehouden. De eerste voorloopers der Philistijnen mogen

1) Genesis 13 : 76.

2) Genesis 13 : 5—12; 14 : 2—13; 21 : 25; enz.

3) Riehteren 5 : 6.