is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sjamasj natsir haar vader.. .Hier is de lezer weer onverstaanbaar. Maar weldra hoort Gij weer verder: „Bij Sjamasj, Mardoek en Sin-moeballit den Koning zwoeren zij .. .enz.

Een contract, waarbij al evenmin aan Westersche huwelijksopvatting te denken valt, is het volgende. Daar is juist van echtscheiding sprake:

„ Sjamasj-rabi heeft Naramtoe verstooten. Haar zikoe draagt zij en haar scheidingssom heeft zij ontvangen. Wanneer een ander minnaar Naramtoe zal huwen, zal Sjamasj-rabi daarover niet klagen. Met aanroeping van Sjamasj Malkat, Mardoek, en Sin moebalit hebben zij gesproken. Voor Iloesjoe aboesjoe, voor Asjkoeppoe, voor Sim-ün-matim, voor Litoetoe, voor Sjamasj-in-matim, voor Sjamasj-inaia, voor Igabram, voor Kaboet-Sin, voor Sjamasjiloe, voor Ili-rabi. In het jaar van Sjamasj en Ramman".

Abrahams tijd (want Koning Sin-moebalit is voorganger van Amraphel of Chammoerabi) is blijkbaar een tijd. waarin met groote zorgvuldigheid vele zaken contractueel behandeld worden.

Ook andere zaken. De verkoop van slaven bijvoorbeeld. Zulk een verkoopacte uit dien tijd is, bijvoorbeeld, deze: „ Eenen slaaf, genaamd Ea tappi, heeft van Iloe-ellati en Ahia zijn zoon Tsini-Isjtar gekocht en 10 sikkelen als zijn vollen prijs betaald. Rouwkoop ten aanzien van dezen slaaf zullen Iloe-ellati en Ahia zijn zoon niet verlangen. Yoor Iloe-ikisja, den zoon van Likoea.

Voor lloeikisja, den zoon van Immeroe.

Yoor Likoeloe-bisjtoe, den zoon van Appa, den schrijver, die met het zegel der getuigen zegelde.

Op den 10den Kislev van het jaar toen Koning Rim-Sin de boozen, de vijanden, overwonnen heeft".

Ziehier voorts de verkoopacte van een huis: v Een gebouwd huis, 1 Sar 10 Gin, naast het huis van