Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Moenapiroe en het huis van Ararroe, van voren aan de straat en van achteren aan het huis van Iloekasja grenzend, dat aan Sinatoe , aan Etelka-Mardoek en GimilMardoek, de zonen van Ararroe behoord heeft, heeft van Sinatoe, Etelka-Mardoek, en Gimilloe de heeren van dit huis, Grimilloe de zoon van Ibi-iloe gekocht, en als zijn vollen prijs 1 /s Mine 4l/g Sikkel zilver betaald. Nimmer zal de een met den ander procedeeren. Bij Mardoek en Chammoerabi den Koning zwoeren zij.

Ja, sla nu de namen van die tien getuigen maar over en den datum; en lees liever in dien tijd een der stukken, die verkoop van land bevatten uit deze dagen van Amraphel en zijn voorgangers.

„ 2 Gan land op een eiland naast het land van Chanikoettoe en naast het land van Sin-aboesjoe, den zoon van Oebar-Isjtar, heeft van Salatoe, de dochter van Apiliagiagoe, Tappi de zoon van .Tarbi-iloe gekocht en zijn vollen prijs in geld betaald. De zaak is voltrokken; zijn verdrag is gereed; hij is voldaan. Nimmer zal de een met den ander procedeeren. Bij Sjamasj, Mardoek, Sinmoeballit en Sippar zwoeren zij."

Welk een menigte namen staan hier als getuigen onder: Achttien! Nu die voorlezing zou ik U sparen willen, en zelfs de lezing ook. Hier is een ander contract van veel ouder tijd nog:

„ 12 Sar grond naast Ananioen en Apazi hebben van Bakoea den zoon van Lamasja, Isjmi Sin, Sin-idinnam, en Sini Ilatzoe, de zonen van .... tata als .... gekocht. Tot den vollen prijs hebben zij het geld opgewogen. Den staf heeft men overgaan laten. In later dagen zal man tegen man zich niet omwenden. Met aanroeping van Sjamasj en van Sjoemoe-abim hebben zij gesproken.'"

Volgen weer de datum en daarvóór de getuigen; ditmaal vijf in getal.

Sluiten