is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ziehier een duplicaat-contract, dat van het ruilen van huizen spreekt:

„In ruil voor 42/3 Sar huis naast het huis van Sinbani en naast het huis van Kasja-Sjamasj den zoon van Bêli-pagari, met den eenen gevel naar de straatzijde en met den achtergevel naar het huis van Sin-sjar-mati gelegen, het huis van Amat-Mamoe de dochter van IbiSjamasj, heeft zij '2 Sar huis naast den tempel van Sjamasj en naast het huis van Oebar-Sjamasj met den eenen gevel naar de straat gelegen, en 1 Sar huis naast het huis van Ibbatoe en naast het huis van Ibik.... den zoon van Xoer-ili, met het eene front naar de Boenini-hoofdstraat, met het achterfront naar het huis van Sin-idinna den zoon van Sin-natsir gelegen, te samen 3 Sar huis, het huis van Mar-Malkatoe, ingeruild. Voor de overige 11 /3 Sar huis van Amat-Mamoe heeft Mar Malkatoe aan AmatMamoe 1 Mine 10 Sikkelen gemunt zilver gegeven. Zijn overeenkomst is afgesloten; hij is voldaan. Nimmer zal de een over den ander klagen. Bij Sjamasj, Malkatoe, Mardoek en Chammoerabi zwoeren zij."

(Volgen de acht onderteekenende getuigen en de datum.) Ook landerijen werden zoo contractueel geruild in die tijden in Ur en in Babel en waar Babylonische invloeden heerschten.

Zoo werd, bijvoorbeeld, lang vóór Chammoerabi's dagen het volgend contract geteekend:

„ 1 Sar grond, bezit van Ibkoe-Sin, ter zijde van 2 Sar grond, bezit van Tsili-Isjtar, die hij van Sin-moebalit en zijn broeders, de zonen van Pirchoem, gekocht heeft. Het ruilmiddel daarvoor is 1/2 Sar grond aan de zijde van Ibik-Sin en 1 / 2 Sar van het stuk grond ter grootte van 1 Sar van Oebaitoem, nevens het stuk land van lbkoe-Sin, het bezit van Tsili-Isjtar, Ili-iriba's zoon, dat hij van Sinmoebalit en zijn broederen, de zonen van Pirchoem, ge-