is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewijd. Deze goden zijn U lieden vrij onverschillig; maar die invoeging van een dertiende maand bij tijden en namen van maanden als Xisannoe, Sivannoe, Aboe, Kislimoe, Tabitoe, Adaroe, maken U verklaarbaar vanwaar de Kinderen Israëls liun maandennamen ontleenen zullen; te weten uit de nooit verstorven herinnering aan hun eigen verleden, al zullen zij tijden lang gemakkelijker vinden, eenvoudig de maanden te tellen. Onloochenbaar is toch de overeenkomst tusschen de Hebreeuwsche en de Babylonische maandnamen. Alsmede de invoeging bij beide van een geheele schrikkelmaand

in sommige jaren.

Vergelijk nog maar even de beide namenreeksen.

1. Nisannoe. Nisan.

2. Airoe. ljjar-

3. Sivannoe. Sivan.

4. Doezoe. Tammoez.

5. Aboe. Ab.

6. Oeloeloe. Eloel.

7. Tasritoe. Tisjri.

8. Arach-Samna. Marchesjvan.

9. Kislimoe. Kislev.

10. Tabitoe. Tebet.

11. Sabatoe. Sjebat.

12. Addaroe. Adar. en dan als schrikkelmaand bovendien:

13. Arachoe-machroe. Veadar.

Sommigen zullen wellicht in later eeuwen deze overeenkomst verklaren uit den tijd der Babylonische ballingschap. Maar, niet waar, de vader stamt niet af van zijn kind, maar integendeel het kind van den vader. De Hebreeën, uit het Oud-Babylonische rijk geboren, hebben dus uit dat oude rijk hun maandnamen en andere overeen-