is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingelegen land vol handelaren ook allerlei stoften gebruikt worden. En ten bewijze toont hij ons onder het spreken een papyrus, die niet — gelijk in Babylonië als luxe-uitgave dienst doet; maar voor zeer gewoon gebruik gediend heeft, en spreekt zijn vermoeden uit, dat in Babylonië wel altijd klei de boekenstof zal blijven; maar dat in Palestina papyrus en perkament allicht het steenen boek vervangen zullen, indien de Egyptische ot de Philistijnsche invloed toenemen mocht ').

De klei voor de, nu (naar Babylonisch gebruik) nog bij voorkeur gebruikte steenen schrijfboeken en boekwerken is van een zeer fijne soort. Zij wordt zorgvuldig gekneed, wanneer zij nog week is. En hier — gelijk in sommige andere streken — eerst nog in een molen gemalen , totdat zij fijner is dan het fijnste pottebakkersleem. Wilt (rij onzen boekstofmolen soms ook even zien? Hij is hier dichtbij? Neen? Ontbreekt LT de tijd? Nu. sla dan althands even Uw kennersblik op deze leemtafeltjes om eens te zien hoe uiterst fijn werk onze molen aflevert.

Deze fijne grondstof, zorgvuldig en in de goede mate, vochtig en buigzaam gehouden, wordt nu uitgespreid op houten borden, wanneer onze eerstbeginners er hun eerste lettergreepfiguren en cijfervormen in moeten maken. Of zij wordt gekneed in den vorm (dikwijls aan één kant vlak en aan den anderen kant rond), waarin men het boek of document later hebben wil. Bij de tot omslag dienende holle duplicaat-steenen is dat soms vrij lastig. Ook valt de vorm wel eens min sierlijk uit (nu, dat hebben wij onlangs in Abrahams tent kunnen bespeuren); zoodat, wie

1) De Kinderen Israëls schreven later meestal geen steenen boeken. Toch vinden wij nog, bijv., in Jesaja 30 : H sporen er van.