is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ronde figuren maakte Ons tegenwoordig schrift vervangt die door uit wiggen gevormde veelhoeken en deze worden alweer in toenemende mate vereenvoudigd.

Onze gids zou zichzelf en ons te lang ophouden. Laat ons hem dankzeggen, en dan haastig henengaan.

VIII.

Ons uitstapje naar Kirjath-Sepher (of zeg maar gerust Kirjath-Sopher; want wij hebhen er schrijvers in menigte aan het werk gezien in de archiefkamers) heeft ons heel wat doen vernemen over de wetenschap en beschaving van Abraham en zijn oude volk en van zijn tijdgenooten onder de bewoners van Palaestina. Inderdaad. het peil is vrij hoog. Te meer, wanneer wij bedenken, hoe geducht moeilijk de Babylonische lettergreepteekens zijn, en dat Babylonisch en Akkadisch (evenals de taal der Minaeërs, waarvan wij in die eene kamer, zoo Gij het U nog herinnert , sporen vonden) voor hen toch buitenlandsche talen zijn. En onze geleider zou maar altijd doorgesproken hebben, dunkt mij. Hij scheen onuitputtelijk. Wij moeten bij gelegenheid nog maar eens naar Kirjath-Sanna gaan.

Maar nu allereerst naar Beërsjêbang. Op den weg daarheen kunnen wij ons voorbereiden op de geweldige tegenstelling tusschen Debirs bedrijvigheid en de eenzaamheid der woestijn, die zich te Beërsjêbang in al haar majesteit aan het Zuidwaarts of Westwaarts ziende oog vertoont.

Dit is geen „woestijn" gelijk de vruchtbare, maar nog niet bevolkte, streken in zeer enkele deelen van Kanaan. Integendeel , tot aan den verren, helder blauwen horizon, gloeiend van zonneschittering, verzilverd door maanluister. of stralend van sterrenpracht, strekt zich in veelvuldig gegoltde