Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vruchtboom en akkerbouw. Sykomoren, dadelpalmen, vijgen, olijven, appelboomen, amandelboomen, wijnstokken, granaten en andere volgen elkander voor den reiziger in bekoorlijken overvloed op; terwijl tarwe, gerst, spelt, boonen, linzen, vlas, meloenen, en vele andere vruchten de vlakten bedekken, of de steeds toenemende terrassen van vruchtbaren grond tegen de hellingen der anders kale bergen vervullen; waardoor dit merkwaardige land bij gunstige weersgesteldheid gemakkelijk een bevolking zou voeden, die naar maatstaf van andere streken voor zijn betrekkelijk kleine oppervlakte (slechts een 240 Kilometer lang en ten Westen der Jordaan tusschen 38 en 12(J Kilometer breed) onevenredig talrijk wezen zou..

Welvarend is alzoo ook het Westelijke land. En schoon niet alleen door zijn bosschen en zijn naar het Westen langzaam afvloeiende stroomen of naar de Jordaan bijna als watervallen afdalende bergbeken; maar in het bizonder ook door zijn bergen.

Yer in het Noorden blinkt 10000 voet hoog de sneeuw van den Libanon. Maar ook al zijn de andere bergen meer bescheiden van afmeting, er is toch in het Koorden een top te vinden ter hoogte van 4000 voet in het land der Noordelijke Kanaaniten, waar later eeuw het gebergte van Safed zoeken zal. In het midden verheft zich het latere Gilboa-gebergte tot een toppunt van 1600 voet. De Karmel, naar het Oosten zoo zacht glooiend, is aan de zeezijde een steilte van 1600 voet. In het gebergte, dat naar Ephraïms stam zal heeten, is de berg van het latere Samaria toch nog meer dan 1300 voet; ruim 2800 voet is bij Sichem de Ebal en ongeveer 2700 voet de Gerizim; terwijl de hoogste top van dat gebergte, ruim 3100 voet boven de Middellandsche zee en ruim 4000 boven de Jordaanvlakte uitsteekt. Nabij Jerusalem ligt de berg, ■die waarschijnlijk aan een wachttoren zijn lateren naam

Sluiten