is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vreemde schitterende wit kon zijn, dat volgens verre reizigers, die wel eens zijn vaderland bezocht hadden, op de 16000 en 19000 voet hooge bergen ver ten Zuiden van Koesj te zien ') was. Haar de kinderen van Jerusalem kennen dit dunne, weeke, bodembekleedsel wel; want er verloopen wel geen vijf jaren of er ligt wel eens een poosje sneeuw. Ook wanneer het hagelt, kan het soms vinnig koud wezen. En na de heete dagen is de koude der nachten soms wel eens te meer pijnlijk. Natuurlijk zijn er bij de vrij sterke wisseling van hitte en koude ook wel eens ziekten, die met klimaat en weersgesteldheid in verband staan. Maar veel slachtoffers worden toch door koorts en dysenterie niet geëischt. En al is de zomer heet, en minder gezond dan de winter, tóch wordt hier niet half zooveel aan oogontsteking geleden als in Egypte. In het koudst van den winter (in de maanden na die, welke de Kanaaniten Bul noemen; wij tellen ze als 9de, 10de, llde, en 12de, en de Babyloniërs zeggen er Kislew, Tebet, Schebat en Adar '-) tegen), kan het 8.5 graad3) zijn, of zelfs een heel enkele maal tot 4graden 4) beneden het vriespunt dalen. Hoe zeldzaam ook, is in zulke tijden zelfs wel eens tot ijs hard geworden water opgemerkt. — In de heete maanden Mei of Augustus is de warmte een enkele maal zelfs wel eens tot 44.4 graden °) geklommen , maar dan was er in plaats van den Noordenwind of den Noordwestenwind, die temperend van den zeekant komen, de Chamsin, de schrikkelijke verdroogende en verzengende Zuidoostenwind, die al de hitte en ellende van de woestijnen en van de Zoutzee over Jerusalem

1) Kenia, en Kilimandzjaro, en Roewenzori.

2) December tot Maart.

3) 48.3° Fahrenheit.

4) 24.8® Fahrenheit.

5) Hij na 112® Fahrenheit.