is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vallei der Jordaan ten Noorden der Zoutzee. haar opperhoogheid weet te doen erkennen. Onder het gaan langs de muren naar de poort, die wij wenschen binnen te treden, valt ons allicht nog een en ander, wat belangrijk mag lieeten, in het oog.

III.

Gelijk (rij ziet. is de tijd voorbij, waarin .lerusalem om zijn kleinheid dorpsgewijze bewoond is geworden. Mocht immer later weder iemand van een dorpsgewijze bewoond worden !) van Jerusalem spreken, dan zal het wel zien moeten op een veelheid van inwoners, die zich tussclien geen stadsmuren inperken laat. Maar bij ons binnentreden is het een sterke en hooge muur. die Jerusalems afsluiting en verdediging vormt.

Niet meer zoo ruw als de eerste ommuring van Salems stad. Gelijk ook de woningen binnen den muur heel wat verbeterd zijn; altliands vele daarvan.

Eer Koning Sargon I van Akkad en Babel eeuwen geleden zijn vier invallen deed in wat hij „het land der Amoriten" noemde, en zijn legers voerde naar de Middellandsche Zee en het eiland Cyprus aan zich onderwierp, en eer Naram Sin zijn zoon zich een weg baande naar Magan (Midian) en het Sinaï-schiereiland, langs eenzelfden weg als vele eeuwen na hem Kedor Laomer -) zou doen, was er al wel verkeer met Babylonië (waarheen, bijvoorbeeld, brons en dioriet uit Midian werd verhandeld); maar een overheerschend Babylonisch karaktei dioeg de toenmalige kunst nog niet. Maar wanneer de landen van het latere Palaestina onder de heerschappij zijn van Ela-

1) Zacharia 2 : 4.

2) Genesis 14.