is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe zou iemand beter bestrating bonwen dan hier van nature reeds is?

Wanneer wij zoo de straten doorwandelen, moeten wij wel onszelven bekennen, dat zij niet veel liefelijks te aanschouwen geven. Toch zal het ons niet berouwen, ze doorkruist te hebben. Want wij hebben nu de gelegenheid, met eigen oogen op te merken, dat de bouwtrant der huizen nog al verschillend is.

„ En grootsch!" roept daar juist onze reisgenoot uit. „ Deed de poort reeds in alles denken aan de landen der Kassiten !), Akkadiërs en Sumeriërs 2), was haar gewelf voor mij als een herinnering aan de grafgewelven van 1 r (hoewel iets minder rond toeloopend naar boven) en de poorten van Akkad, — deze huizen zijn sprekend gelijkende op de woningen der lieden uit het land van Sinear en de stad van Balbal 3). Alleen zijn er meer vensteropeningen. Maar zie ginds dakgewelf eens! AVelk een treffende overeenkomst! En welk een menigte koepeldaken daar ginds! Is dat een paleis?"

Gij hebt gelijk, dat (rij hem op zijn vergissing opmerkzaam maakt. De naam Hoofdstad, van Jerusalem gebezigd, moet hem niet op een dwaalspoor brengen. De hoofdstad van een bij Ur, Akkad, Elam. en Babel vergeleken klein rijk moet hem niet verlokken om te veel overeenkomst te willen ontdekken. Ja, hier is óók een paleis, en in zijn soort is het wezenlijk sierlijk. Maar de macht is te klein en de tijd te onrustig om er een monumentaal prachtarebouw van te maken. En wel heeft het tonvormige

O

koepelgewelven, maar de koepels, die hij ons zooeven wees, zijn waarlijk geen proeven van paleisbouw! Treed

1) Kasdim; in de Staten-overzetting vertaald als „Chaldeeën".

2) De streken der latere Assyriërs en Babyloniërs.

3) Zie Genesis 11.