is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tempelvoorlioven ten doode gewijde offerdieren is uitteraard niets te zien, en door het nederwerpen van de tempelpoort doodt men hier geen dieren, dewijl hier de tempels geen terrassenonderbonw hebben. Waarschijnlijk volgt men meer Babylonische en Phoenicische tempelzeden. Maar zelfs, indien Hethitische kinderoffers mochten zijn voorgekomen , vandaag zijn er geen ouders te zien, die hun kinderen in beestenhuiden wikkelen, dan van hen verklaren , dat zij „ niet kinderen, maar ossen zijn en ze eindelijk in den dood geven.

(ia niet tempelwaarts, maar ga liever met mij het Jebusitisch Jerusalem verlaten. En zie onder het heengaan nog eens rond onder de Amoriten en andere stammen op de straten. De Hethiten kent Gij niet alleen aan hun gedaante, maar ook aan hun kleeding uit al de anderen. Zie maar gindschen Hethitischen krijgswagen met zijn drietal paarden, wellicht eigengefokte, en zijn drie mannen op den wagen in tegenstelling met het Egyptische tweetal. En vergelijk maar den middelsten van die vijf voetknechten daar met zijn drie haarvlechten, die den wagen nastaart. Dat speer en zwaard wapenen zijn, zijt Gij gewoon. Maar een korte dolk in den gordel is vooral bij den Hethitischen krijger geliefd. Den boog draagt hij over den rug geworpen. En in de hand heeft hij de geduchte tweebladige bijl, die den Hethiet van andere krijgslieden kenmerkend onderscheidt.

Ook onder de andere voorbijgangers in het bont gewoel der verschillende volken vallen 1 de Hethiten op. Zie daar dien priester gaan met zijn statig afhangend plechtgewaad. Zie gindsche vrouwen, wier kleederen tot op den voet afhangen. En die mannen, wier korte tunica dö knie bloot laat en met een gordel om het midden is vastgehouden, waarover weêr een langer gewaad wordt geworpen, dat één been zichtbaar laat.