is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezonken. Steeds meer brokkelden de scheidsmuren weg en zonken de grondslagen in van de geweldige watermassaas, die het land bedekten, dat in later eeuwen üesekoema zou genaamd worden. Zoo werd het peil van de groote rivier, die uit het latere Yictoriameer door het verre Koesj lieenstroomt, om vervolgens Egypte ten zegen te zijn, op ongekende wijze verhoogd. Jaar bij jaar bracht nieuwe verbrokkeling en inzinking, totdat geheel de natuurvesting vernield was, die zoo lange tijden was afgebrokkeld en uitgegraven, dat zij eindelijk wel bezwijken moest. Jaar aan jaar persten en wrongen nieuwe waterstroomen met donderend geweld en schuimende woede een weg door de machtige versperring, waaraan later uitlanders den naam van Ripon-watervallen zouden geven. De groote Grod van Zaphnath 1 aaneach (gelijk de Hebreeën den Ziener, Saph-n-ti-pa-anch „redder des levens", door den Pliaraoh genaamd, plegen te noemen) gaf aan het land Kemi 1) (dat zij „ Mitzraïm en de Grieken „ Egypte" noemen) een heerlijk blijk van Zijn eeuwenregeerende Voorzienigheid en Goddelijk Alvermogen. Eeuwen vóór Koning Apepa had Hij aan de groote meren van Midden-Afrika de regeling opgedragen van Egyptes welstand. Hij had de hoogte, de dikte en het weerstandsvermogen bepaald en bewerkt van de steenen muren, die deze wateren moesten tegenhouden tot op den tijd van Hem gekend en bestemd. Hij had de mate der zonnehitte en de hoogte van den regenval aangewezen, opdat geen uur te vroeg of te laat, maar juist te Zijner tijd de steenen muur den wateren toegang zou verleenen ter plaatse en in de mate door Hem veiordend. Heeft de Zendeling-ingenieur A. M. Mackay (zoo terecht door Stanley en anderen bewonderd en geprezen) gezegd,

1) Of: ('ham.