is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

Maar de prediking van Jakobs leven (het leven van een deel zijner kinderen is anders, helaas!) duurt slechts enkele jaren. Enkele jaren in de ruste der rijken, lijk aan verblijding en vrede, na jaren van droefheid en smart. Dan legt hij op de rijke legerstede van het weelderig Egypte zich neder om verzameld te worden tot zijne volken.

Wanneer hij afscheid neemt van de zijnen, en hun karakter doorziet, en hun gerechtigheid doet wedervaren, is het geen aantrekkelijk volk. dat hij teekent, maar heeft het bij veel goeds ook menige aanstootelijke eigenaardigheid. Maar wanneer hij dan voortgaande hun de toekomst prophetisch ontsluiert, spreekt hij wel van een goeden God, bij Wien al de goden van Maïn en Edom, van Kaphtor en Egypte, van Sumer, Haran, TJr en Babel, van Amoriten en Hethiten niet-Goden blijken. In Egypte, het land dat zoo bij uitstek rekening hield met de overzijde van het graf, eer gesterkt dan verzwakt in Abrahams dubbele toekomsthope, geeft hij eenerzijds de voorzegging verder van de naderende komst des Eeuwigen Verlossers, Die, hem Juda's stamhuis loffelijk en liefelijk maakt; en spreekt hij bij den zegen van Dan (is het om Simson als type van den Christus geweest?) tevens van zijn eigen onsterfelijkheidszekerheid in dat blijmoedig-ernstig-rustige: „ Op l we zaligheid wacht ik, Heere."

Eenvoudige herders, dappere strijders, diepdenkende onderzoekers, Onderkoning met uw \ orstelijk kioost, wie en hoe gij daar staan moogt en wat Egypte van u make, neemt deze prediking mede van uw stervend stamhoofd; deze rijke, dubbele heilsboodschap: Heil voor wie ontslapen als hij in een leven na dit leven. En dit heil