is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die Pharao Amenemha's Nijlmeter voor vroeger tijden als gewonen waterstand liad aangegeven? Treurt om zijnentwil, Egyptenaren, nu hij zijn vader beweent! (leeft hem een meer dan Vorstelijk geleide, een geleide, dat de volkeren in het rond zal verbazen, naar zijn verafgelegen doodenwoning. En eer het daartoe komt, balsemt zijn lijk als met dubbele zorgvuldigheid, en rekent op dubbele smaad bij dubbele verantwoording, (lij Parasjiten en Kolchyten en Taricheuten! Weet het wel, het is de vader zijns vaders, dien hier Egypteland betreurt; Kemi rouwt om Josephs wille over .Takob eens Pharao's rouw.

Niet lang is gezocht of gewacht of onderhandeld bij de gebouwen der doodenbalseming. 't Waren natuurlijk de hoogste prijzen, die besteed, en de kostbaarste stoffen, die gekozen werden. Het fijnste lijnwaad van Saïs, de schoonste banden, hoofdsteunsels, ringen en versierselen; alleen in zóóverre beperkt als het geloof den Grooten Eénen God daarin wijziging mag gebracht hebben. Kostelijke rollen ter omwinding; prachtige scarabeeën ter versiering; doodkisten van bijna onvergelijkelijke pracht en specerijen uitmuntend in fijnheid en kracht bijna onbeperkt.

Het lijk van Israël is ontkleed op de houten tafel nedergelegd. De dienstdoende Parasjiet nadert het, en maakt er met zijn steenen mes de acht noodige insnijdingen in. Aanstonds daarna wordt hij met vervloekingen en scheldwoorden overladen en met een regen van steenen verdreven van het lijk, dat hij heeft moeten schenden. Teruggekeerd, gaan vervolgens de Parasjiten de voetzolen afsnijden en in de borst steken en vooraf de ingewanden uithalen, en leggen die in een prachtige albasten schaal om straks in een dier vazen van gebakken kleikalksteen, of albast gedaan te worden, die de Egyptenaar met een zinnebeeldig menschen- of dierenhoofd sluit, en straks mede ten grave draagt, evenals men ook op pa-