is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slaaf, wiens naam was Jarchaang. Sjesjaan nu gaf zijn dochter aan slaaf Jarcliaang tot een vrouw. „En uit dit huwelijk wordt dan Sjesjaans geslachtsregister verder gerekend. Evenzoo heeft ook Abraham eens het vermoeden geuit1), dat zijn Arameesche slaaf Elingêzer zijn erfgenaam zou worden. Maar Abraham heeft ten slotte evenmin Elingêzer als Hagar tot zijn erfgenamen gesteld en een tweede voorbeeld als dat van Sjesjaan en Jarchaang zult gij niet gemakkelijk aantreffen. Over het algemeen is de slavernij een door Jehova's wetten genadiglijk ingeperkte, ramp.

V.

Ochkom eens even hier. Gij wilt weten of slavernij een vloek of een zegen is, niet waar ? Kom dan nu eens even mede naar deze rechtszitting. Tusschen de vele omstanders zal toch nog wel voor ons een plaatsje te veroveren zijn, al is blijkbaar de zaak reeds lang in behandeling, ja al schijnt reeds haar beslissing te naderen. Wij treffen het, dat de aanklager juist nog kortelijk de geheele geschiedenis herhaalt , eer hij op veroordeeling aandringt. Hoort Gij wel? Dat geeft een blik op de slavernij onder Israël.

Volgens de resumptie van den aanklager — neen! nu zie ik het beter! het is een der rechters, die strafvorderend optreedt; de aanklager staat zwijgend te luisteren! — volgens het overzicht van den rechter dan geldt het hier het vermoorden van een slaaf.

Jehosjuang, Jochdai's zoon, heeft sints langen tijd den naam gehad, een hard meester te zijn. Het was zeer gewoon,

1) Genesis 15 : 3.