is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Xu brengt Achban hem aan den houten deurpost van zijn huis, neemt plechtig en ernstig een priem, en steekt dien in Elingèzers oor en in den deurpost, zoodat in zinnebeeld Elingêzer en Achban's huis onafscheidelijk verbonden zijn. Voor ieder is voortaan Elingèzers oor het teeken, dat hij voor al zijn leven verbonden is aan een meester, dien hij liefheeft.

Eeuwen later zal in vervulling treden, Elingêzer, wat "Uw handelen thands afbeeldt. Dan zal de Groote Meester Zijn leven in den dood wagen om de Zijnen te redden. En in antwoord zullen de verlosten zich hunnen Verlosser wijden, belijdende: „Wij hebben hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad." Dat is een geestelijke oordoorprieming. Dat is de geheiligde en ten toppunt gestegen vervulling van

DE DIENSTBAARHEID IN ISRAËL.