Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en meest veelbeteekenende wijze van verbondssluiting. Zoolang Juda een Koninkrijk is 1), zal — dunkt mij — die manier wel in gebruik blijven, dat men een of meer dieren slacht, en dat dan beide partijen tusschen de stukken doorgaan als plechtige beëediging van het lot, dat zij bij bondsbreuk erkennen schuldig te zijn.

Nu, schuldig zijn de Ammonieten ongetwijfeld; en menigeen onder ons heeft tegen het in stukken houwen niet veel bezwaar. Wanneer er straks weder gevochten wordt, zal het aan opgewektheid in Jothams leger evenmin ontbreken als in de gevechten, die tot dusverre geleverd zijn."

II.

Hoe komt zulk een leger bijeen en hoe wordt de veldtocht aangevaugen V

In het ongunstig jaargetijde wordt, indien mogelijk, niet te velde getrokken. In het voorjaar „ met de wederkomst van het jaar" is het oorlogsseizoen2). Men noemt dat „de tijd, als de Koningen uittrekken."

Hoe het leger dan verzameld wordt?

Dat is nu, in Jothams dagen, geheel anders dan voorheen. In de oudste tijden van Jakobs volk waren er meer rooftochten dan veldslagen. Zoo bijvoorbeeld, toen 3) de zonen van Ephraïm optrokken tegen de mannen van Gath, of toen in later tijd 4) zeshonderd mannen uit den stam van Dan optrokken naar het Noordelijke Lajisj. In die

1) Jeremia 34.

2) 2 Samuel 11 ; 1.

3) 1 Kronieken 7 : 21; zie „Hebreeërs in Egypte".

4) Kichteren 18.

Sluiten