is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"Wanneer een volksoproeping geschiedt, kan het nog op deze wijze; maar een staand leger, de vaste lijfwachten, «n de vreemde huurtroepen. moeten natuurlijk bezoldiging hebben '), hetzij in natuurvoortbrengselen, hetzij in geld, en bovendien, natuurlijk, uitzicht op deel in den buit. Een schaduwzijde echter van dit stelsel is gebleken, toen de weggezonden huurtroepen 2) van Koning Amatsjah als vrijbuiters optreden gingen.

Eer het leger te velde gaat, wordt het aan Jehova toegewijd; daarom spreekt men bij opwekkingen en oproepingen aldus3): „Heiligt een krijg; wekt de helden op; laat naderen, laat optrekken alle krijgslieden!" Godvreezende Richteren en Aanvoerders en Koningen als David en anderen hebben dan ook, indien zij daartoe in de gelegenheid waren, eerst den wil van Jehova gevraagd, eer zij optrokken ten strijde.

III.

De weg naar de tenten van Jothams leger is niet moeilijk te vinden. Maar om dezelfde reden soms wèl zwaar te begaan. Want het zijn de verwoestingen van een vergeldingsoorlog i), die ons ten wegwijzer dienen in het onbekende land der Ammoniten. Dat in zulk een land de wegen niet veilig zijn, maar door roovers van allerlei slag worden afgeloopen 5) deert ons hierbij minder. Voor vrouwen, en kooplieden, en met rijkdom beladenen,

1) 2 Kronieken '25 : 6, vergelijk Kzechiël 29 : lx.

2) 2 Kronieken 25 : 13.

3) Joel 3 : 9.

4) 2 Kronieken 27 : 5.

5) 2 Koningen 3 : 24, 25.