is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opleveren: Zoo had Saul in dienst een Edomiet '). En David had zich omringd met Gethiten 2), Ammoniten 3), Hethiten 4), en zijn gewone lijfwacht bestond uit Cretensers en Philistijnen 5). En een enkele blik in de monsterrollen, of een enkele blik om U heen, is toereikend om U te doen zien, dat latere Koningen op dezen weg zijn voortgegaan.

Maar , dat onze weg niet gemakkelijk is, al achten wij dien voor ons niet onveilig, dat kan toch ieder wel zien. Welk een verwoesting is hier overal! Waarlijk Deborah's beschrijving 6) van de oorlogsverwoestingen is niet overdreven geweest: „ De dorpen hielden op in I sraël, zij hielden op." Zie eens, welk een verwoesting! Zie hier eens die scherven van dat prachtige vaatwerk! 't Is toch jammer, dat het zoo geschonden is.

Het gelijkt nog veel op hetgeen wij in Juda gewoon zijn. Kijk, daar hebt Gij een lang, tweeoorig, peervormig, aarden vat. En daaronder ligt de helft van een wijdbuikige korte flesch van aardewerk , ook met twee ooren en met korten , wijden, hals. In die vernielde gevlochten mand liggen een paar metalen schalen. Die koperen ketel is met verwoestende uitwerking terecht gekomen op gindsche aarden pan om vleesch te koken, tot schade tevens van deze drietandige vork om vleesch uit den ketel op te halen, waarvan twee der afgebroken punten een van die geitenharen wijn-, melk- of waterzakken gescheurd hebben, terwijl de derde bij het doorsteken het fijne glazuur lieeft beschadigd van die prachtige flesch, waaronder die slachtmessen daar liggen te roesten. Het oude Amoritische

1) 1 Samuël 22 : 18.

2) 2 Samuël 15 : 18, 19.

3) 2 Samuël 23 : 37.

4) 2 Samuël 11 : 6.

5) 2 Samuël 8 : 18.

6) Kichteren 5 : 7.