Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is in die andere kruiken met dien dikgeribden hals ook iets? Neen; maar in de eene schijnt chomets geweest te zijn, dat mengsel van tot azijn verzuurden wijn met water, dat de landlieden1) in den oogst veel drinken, al is het anders geen eervolle of geliefde drank -). Gewoonlijk drinkt men dan liever melk of enkel water

0f en naar den geur te oordeelen schijnt dat in de

overige kruiken geweest te zijn — sjechaar3), welks naam" aanduidt, dat men er voorzichtig mede zijn moet, hoewel het niet te vergelijken is met de bedwelmingsmiddelen der onbesnedenen, anders zou Jehova het niet onder de drankoffers 4) hebben opgenomen. Ik meen, dat er verschillende wijzen van bereiding van zijn; maar wie dat nauwkeuriger weten wil, zal het maar aan de handelaren moeten vragen.

Al dat spreken over drinken zou ons dorstig maken, niet waar? We zullen gindschen waterverkooper, die „Water! Water!" roepend van den weg af naar ons toekomt, zijn zak laten openen en ons frisch water (zoo frisch het, ten minste, bij deze hitte kan gebleven zijn) laten schenken; zeer hoog zal toch de prijs5) wel niet wezen, dien hij er voor vergt. Tevens kunnen wij van hem vernemen, of wij op den goeden weg zijn naar Jothams leger. Om niet geeft de man natuurlijk het water hier niet, al zou hij aan zijn huisdeur geen voorbijganger 6) een dronk ontzeggen.

1) Ruth 2 : 14.

2) Psalm 69 : 22. 4 = ,

3) Deuteronomium 29 f 6; Kichteren 13 : 4 enz.; 1 Samuël 1 : lo; en reeds

Leviticus 10 : 9.

4) Numeri '28 : 7.

5) Numeri 20 : 17, 19; 21 : 22; Jesaja 55 : 1.

6) Job 22 : 7; Jesaja 32 : 6.

Sluiten