is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omringde en door torens bewaakte schaapskooien ') niet veilig; maar liggen daar veeleer — alsof zij daartoe met opzet bestemd waren geweest — als in voorraadschuren voor de proviandeerende legers. Onnoodig ze zorgvuldig te tellen, gelijk in vredestijd; wees overtuigd, dat men geen enkel stuk vee zal sparen. De meesters mogen al zeer dankbaar wezen, indien er soms nog een herder 2) overblijft, ontkomen aan vuur, zwaard, honger, pest, en wegvoering, om het hun aan te zeggen.

Niet alleen de veeteelt, maar ook de landbouw lijdt verschrikkelijk. Dat er geen honig meer wordt gewonnen van bijen 3), waar men de boomen omhouwt en de landen niet bearbeidt, is licht te verstaan. „Vloeiende4) van melk en honig " mogen deze landen vaak genoemd worden; maar alleen in vredestijd kan de belofte in vervulling treden, die in deze uitdrukking besloten ligt. En dat niemand dezen honig of gemaakten vruchtenhonig te verhandelen 5) heeft in zulke tijden, ligt voor de hand. Maar, erger dan dit, het landbouwbedrijf zelf kan niet bloeien, wanneer de legers en allerlei stroopende zwervers de boeren vermoorden, hun huizen vernielen en hun akkers bederven. In gewone tijden wordt na den vroegen regen 6) begonnen met het zaaien van gerst, tarwe, en dergelijk zaaisel. De zomervruchten worden daarna ') gezaaid. Het zaaien staat natuui'lijk in verband met het eggen. Wacht, ga even links, daar ligt juist een eg 8). Niet veel meer

1) Numeri 32 : 16: 1 Sanuiël 24 : 4; Genesis 35 : 21; 2 Koningen 17:9, 18 : 8-r 2 Kronieken 20 : 10.

2) Job 1.

3) Richteren 14 : 8; 1 Samuel 14 : 27; 2 Samuel 17 ; 29.

4) Exodus 3 - 8.

5) Genesis 43 : 11; Ezechiël 27 : 17.

6) October, November of December.

7) Einde Januari of Februari.

8) Jesaja 28 : 24; Hosea 10 : 11.