is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan een zwaar stuk hout, ziet Gij wel? Er worden ook wel zware rollen voor gebruikt.

Soms laat men het land ook wel eens braak liggen 1), en de Wet van het Sabbathsjaar is bekend. Reeds vroeger...

Val niet! Daar zoudt Gij leelijk te pas zijn gekomen. Hadt Gij dien ploeg niet gezien? Ja, nu is er natuurlijk noch braakliggen, nóch Sabbathvieren, maar eenvoudig verwaarloozen. Wat weten, trouwens, deze Ammoniten (die wel mede uit Ur afstammen; maar niet Gods kinderen zijn) van een Sabbathsjaar, al kenden ook de voorvaderen in Ur het woord Sabbatoe? In de algemeene verwarring is dus de ploeg 2) blijven liggen; dat eenvoudige stuk gereedschap, waarvan de drijver het van onderen met ijzeren spits bekleede achterhout vasthoudt, terwijl aan het met pinnen aangekoppeld verlengde van het andere hout, twee ossen het daaraan bevestigde juk aan de halzen torschen en trekken. Met den prikkelstok drijft hij hen dan tot spoed, opdat zij de gewone landmaat „een juk ossen" (d. i. zooveel als twee ossen in één dag ploegen) niet door traagheid inkrimpen. Maar nu is hier de ploeg, zijn de ossen geslacht, en is de prikkel op de vlucht ergens heengeworpen. Gewoonlijk wordt er niet diep geploegd; daartoe zijn ploegen als deze hier dan ook niet zeer geschikt.

De oogsttijden in Juda komen vrij wel met de groote verlossingsfeesten overeen: Paschen (het feest van het reddende bloed) en gerstenoogst; het Feest der weken en tarweoogst; het Loofhuttenfeest en de wijnoogst. Druiven, olijven, en vijgen, eischen heel wat zorg van tuinvormen, uitsteenen, persbakken maken, muren en wachttorens bouwen, omploegen of loshakken, soms be-

1) Hosea 10 : 12.

2) Richteren 3 = 31; 1 Samuel 13 : 21; 14 •: 14, enz.

23