is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hetzij Hethitisch-tweebladige) strijdbijlen de koperen wapenrustingen; terwijl de speren met geweldige stooten inboren in de vijandige menigten of de door geoefende vuist geslingerde werpspietsen de slagordenen der tegenstanders verwarren. Steeds meer lost de strijd van verre zich op in een reeks tweegevechten van worstelende, vallende, oprijzende, uitwijkende, aanvallende vijanden, slaande, stekende en houwende met de uiterste verbittering, onkenbaar door stof en zweet en bloed, hijgende en brullende te midden van stofwolken, totdat met doffen bons en laatsten kreet de verslagene dreunend ter aarde zinkt, straks door andere strijders in zijn doodsworsteling nog vertreden.

Straks komen de ruiters van .Tuda den vijand van achteren bestoken, terwijl Juda's hoofdleger hem schijnbaar gelegenheid laat ter ontkoming. Maar bij de hinderlagen houdt het wijkend leger stand. De vijand is nu aan alle zijden ingesloten. De straks verdwenen boogschutters verschijnen boven op de rotsen der Ammonitische stelling (de nachtelijke verkenning had het pad vernomen) en zenden hun pijlen van daar. De ruiterij dringt van beide zijden aan. Van uit de flanken bestookt hen de achterlage. En de strijdwagens met hun drietallen strijders rijden op de vijanden in, en verbreken allen samenhang. Wanhopig strijden de teleurgestelde Ammoniten eenige aren lang den hopeloos-verloren strijd. Maar geen herstellen is mogelijk. Straks vervolgen Juda's ruiters de zich verstrooiende vluchtelingen, totdat het sein der trompetten het staken der vervolging gebiedt.

VII.

De oorlog begint zijn einde te naderen. Indien de

24