is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een betrekkelijk groote snelheid van handelen mogelijk maken. Met deze stormrammen, en met de geweldige slingerwerktuigen 1) door Koning Xguzzijah voor aanvalsen belegeringsgeschut uitgevonden en door de (daarmede nog onbekende) belegerden vol ontzetting aanschouwd, die reusachtige pijlen, zware balken en groote steenen werpen met geweldige kracht, zijn de muren en forttorens onophoudelijk bestookt. Wel hebben de Ammoniten al het mogelijke gedaan om, door het werpen met vuur en op andere wijzen, aan deze verwoesting een einde te maken, maar telkens zijn hun pogingen mislukt. Dag aan dag, nacht bij nacht is het verwoestingswerk voortgezet; en tegen zoo rusteloos-voortdurend breken zijn zelfs deze machtige muren niet bestand, en groote bressen2) toonen den belegeraars den weg ter bestorming 3). Nu stellen zich de boogschutters en slingeraars op in gedekte stellingen en beginnen de belegerden te ontrusten met een hagelbui van pijlen en steenen om den aantocht van de bestormers alzoo te vergemakkelijken. De belegerden wijden voornamelijk aan de bestormers hun aandacht, vuur en kokende olie wachten dezen, pijlen, balken en steenen worden 4) hun tegengeslingerd. Maar met al de groote schilden boven de hoofden als een beschuttend dak snellen de mannen van Juda voort, de bressen in of met stormladders de muren op. Wie valt, wordt aanstonds door anderen vervangen. Eindelijk mindert het strijdgewoel, en wordt vervangen door het daverend overwinningsgeroep en het schetterend bazuingeschal van Jothams leger. De stad is genomen en de krijg beslist.

1) 2 Kronieken 26 : 15.

2) Ezechiël 21 : 22; Jesaja 58 : 12; Amos 4:3, enz.

3) 1 Kronieken 11:6.

4) 2 Samuël 11 : 24; Richteren 9 : 53; 2 Samuël 11 : 21.