is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wichtsmanêh genomen, om onpractische berekeningen te mijden. Het volgende overzicht is dus te geven:

In den ouden tijd was voor goud:

1 Talent = 60 Manêh = 3600 Sikkelen (58.944 Kilogram).

1 Manêh = (30 Sikkelen (0.9824 Kilogram).

1 Sikkel (16.37 Gram).

Daarna werd het voor goud:

1 Talent = 60 Manêh = 3000 Sikkelen (49.11 Kilogram).

1 Manêh = 50 Sikkelen (0.8186 Kilogram).

1 Sikkel (16.37 Gram) ').

En voor zilver:

1 Talent = 60 Manêh = 3000 Sikkelen (43.659 Kilogram).

1 Manêh = 50 Sikkelen (0.7275 Kilogram).

1 Sikkel (14.55 Gram). Onnoodig mag na dit alles wel lieeten, nog nader aan te wijzen, dat „ honderd talenten zilvers 2) en tienduizend kor 3) tarwe en tienduizend gerst" voor het kleine rijk van de Kinderen Ammons een zwaarwichtige schatting mag heeten. Zulke bedragen weegt *) men niet spoedig af met de gewone weegschaal en weegsteenen, tegen welker vervalsching de wet zoo ijvert5); en die men met zijn geld in een buidel in — of aan — den gordel bij zich draagt6); maar men gebruikt er de als leeuw of eend of op andere wijze geijkte Kikkargewichten (talentgewichten) voor. Wel gaat de waarde van het geld met de maatschappelijke verhoudingen wisselen; maar in deze dagen van Jotliam is de waarde van een

1) In — en na — de Babylonische ballingschap is op het gebied van maten, waarden, en gewichten menige verandering gekomen, (iemunt geld dagteekent ook uit dezen la teren tijd.

2) Ongeveer ƒ 480,000.

3) 3644000 Liter.

4) 1 Koningen 20 : 39, enz.

5) Denteronomiuin 25 : 13, enz.

6) Deuteronomium 25 : 13—15; Spreuken 16 : 11; Jesaja 46 : 6.