is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VIII. Het nieuwe Jerusalem.

I.

Tijden van verval doen op beschaving barbaarschheid volgen. Daarna beginnen dan beschaving en ontwikkeling van dat verwilderingstijdperk af; alsof nooit te voren bekend geweest ware, wat langzamerhand aldus aan het licht wordt gebracht. Haar feitelijk is het er mede als met oudheidkundige opgravingen: Na verwijdering der ellendige modderhutten van later tijd blijken de, daaronder verborgen, overblijfselen der oudere tijden grootscher en heerlijker dan later eeuwen hebben vermoed en hebben geleverd. Wie zich in het schoone droombeeld eener geleidelijke evolutie verlustigt, zal (ook op het gebied der Oudheidkunde) telkens zijn theorie door de werkelijkheid als droombeeld zien beschamen.

Leeren ons dat ook niet de onderzoekingen in Egypte en in Azië? Het Heidensch verhaal van Pallas-Athene, die niet geleidelijk opwies; maar volwassen en welgewapend plotseling uit het hoofd van Zeus geboren werd, is in dit opzicht wezenlijk leerrijk. Green geleidelijke o\ ergangen biedt ons in dit opzicht de geschiedenis; maar