is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plotseling afbreken en straks weêr langzaam opdelven van wat eens afgebroken was.

Hoog ontwikkeld en laag van standpunt zijn daarbij telkens gelijktijdig. In onze tijden is voor ieder duidelijk, dat sommige volksstammen leven in een steenperiode, die aan evolutionisten als een anachronisme van vele eeuwen moet voorkomen. En tegelijkertijd schijnt bij andere volkeren beschaving en ontwikkeling ten toppunt (of althands topzwaar) te wezen. Historische en archaeologische onderzoekingen hebben bewezen, dat dit geen uitzondering is; maar zeer gewoon verschijnsel.

Over het Romeinsche rijk gieten Hunnen, Vandalen, Gothen, en anderen hun verwoestingen uit. Egypte's heerlijkheid verwoest Arabië. Zuid-Afrika draagt sporen van vergane grootheid ter plaatse waar wilde horden wonen. De beschaving der Hethiten heeft haar puinhoopen, waar de barbaarschheid heerscht van Turk en Koerd. Wilde Bedawin en andere lieden van zeer laag ontwikkelingspeil zijn de opvolgers van de kunstschatten, steenen wetenschappelijke bibliotheken, en prachtgebouwen van Ninoea en Goetioem, van Babel en Haran, van Sumer, Ur, en Akkad. Xieuw-Persië is voor Oud-Persië een beleediging nog grooter dan Nieuw Griekenland voor Oud-Hellas.

En ook in die oude dagen stonden wederom lieden van zeer geringe ontwikkeling naast hoogbegaafden. Egypte kent een vuursteen-gereedschap gebruikende bevolking. In de rijken van Klein-Azië en in de landen van Euphraat en Tigris was lang niet aller beschaving gelijk. Waren niet ook de oude Sjardana !) en loenivoe 2) in liooge mate achterlijk, toen Babel en Ur hoog stonden in weten-

1) Sardiniërs.

2) Grieken.